Η ευεργετική δράση της συμπληρωματικής λήψης κιτρικού και ταυρικού μαγνησίου στη συμπτωματολογία της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη (MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach) και των συνεργατών του.

Magnigkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν online μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Magnigkel

Η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  αναφέρεται στη συστολική μετατόπιση της μιας  ή και των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς βαλβίδας προς τον αριστερό κόλπο της καρδιάς, με ή χωρίς ανεπάρκεια της μιτροειδούς. 

Είναι μια από τις πιο κοινές μορφές καρδιακών ανωμαλιών μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  συνήθως φαίνεται να είναι μια καλοήθης κατάσταση, που μπορεί ακόμη και να αποκατασταθεί. Σε μια μειοψηφία περιπτώσεων η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά συμπτώματα και να προδιαθέσει τους πάσχοντες σε επιπλοκές. 

Χάσουλας ΙωάννηςΟμότιμος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, Αθήνα

Δρ Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γεν. Νοσ. "Ιπποκρατειον", Αθήνα
Ζόια Αντριάν Ιατρός Καρδιολόγος Παπαληγούρα 10, Άσσος, 20006, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2741082123, 6946677166   joia_adrian@yahoo.com
Αικατερίνη Γκέλη, Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια, Παπαληγούρα 16, Άσσος Κόρινθος, τ. 6944644820
 
 Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγοκόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κόρινθος, τ.6944280764

Τα  υπάρχοντα δεδομένα υποδηλώνουν  την κληρονομικότητα κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα  να υποκρύπτεται ως παράγοντας πρόκλησης της πρόπτωσης, που εξαρτάται  από το φύλο και την ηλικία με μεταβλητή εκφραστικότητα και γενετική ετερογένεια.

Η  ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  φαίνεται να είναι μια μορφή ή πτυχή της λανθάνουσας τετανίας λόγω του ελλείμματος μαγνησίου [latent tetany due to magnesium deficit (MDLT)]. Ο επιπολασμός, η λανθάνουσα φύση και η συμπτωματολογία αυτών των δύο καταστάσεων φαίνεται να είναι αυστηρά παρόμοια [1].  

Κλινικές εκδηλώσεις,  διάγνωση και επιπλοκές της ιδιοπαθούς πρόπτωσης  της μιτροειδούς βαλβίδας 

Η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια κατάσταση που αναγνωρίζεται να υπάρχει σε αυξημένη συχνότητα. Δεν είναι γνωστό αν η επίπτωσή της αυξάνεται, ή αν είμαστε καλύτερα σε θέση να την διαγνώσουμε σήμερα. Στην ιδιοπαθή ή οικογενή πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, η παθολογική ανατομική  της μιτροειδούς βαλβίδας είναι σχεδόν πάντα αυτή του μυξωματώδους εκφυλισμού

Ορισμένοι συγγραφείς, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν προτείνει την παρουσία μυοκαρδιοπάθειας στα πάσχοντα άτομα, λόγω σημαντικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες, συχνά σε νεαρή ηλικία, και μπορεί να σχετίζεται με πόνο στο στήθος, δύσπνοια, κόπωση, προσυγκοπή, συγκοπή και/ή αιφνίδιο θάνατο[2].

 Τα κλινικά ευρήματα είναι μεταβλητά και τυπικά αποτελούνται από ένα κλικ χωρίς εξώθηση και/ή όψιμο συστολικό φύσημα, που ακούγεται καλύτερα στην καρδιακή κορυφή. Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηχοκαρδιογραφία ή/και κοιλιακή σινεαγγειογραφία (ventricular cineangiography). Η τελευταία επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση της ανατομίας των γλωχίνων που βρίσκονται σε πρόπτωση[3]. 

 Οι επιπλοκές της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, της σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς και οι απειλητικές για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες αντιπροσωπεύουν τα κύρια προβλήματα διαχείρισης της νόσου. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε την ιδιοπαθή μορφή της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας από αυτή που οφείλεται στη στεφανιαία νόσο και να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να συμβεί στο σύνδρομο Marfan, στο σύνδρομο Turner ή σε συνδυασμό με έλλειμμα  του δευτερεύοντος κολπικού διαφράγματος ή με τη ρήξη των τενοντίων χορδών[3]

Τυπικά κλικς και/ή φυσήματα έχουν επίσης περιγραφεί σε ασθενείς με ιστορικό ρευματικού πυρετού και με υπερτροφική μυοκαρδιομυοπάθεια[3]. 

Ιστοπαθολογία  της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας

Η ιστοπαθολογική αιτία της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας είναι η μυξοειδής εκφύλιση  των γλωχίνων της μιτροειδούς, η οποία μερικές φορές επεκτείνεται στις τενόντιες χορδές,  στον δακτύλιο του εμφυτεύματος της βαλβίδας και στην κορυφή των θηλοειδών μυών.

 Η πρωτοπαθής  βλάβη αυτών των ανατομικών δομών,  των οποίων η ακεραιότητα  είναι απαραίτητη για τη σωστή σύγκλειση του στομίου της βαλβίδας, προκαλεί την προβολή των κοιλιακών γλωχίνων  στον αριστερό κόλπο κατά τη διάρκεια της κοιλιακής συστολής (δηλ. πρόπτωση). 

Ο λόγος για αυτόν τον εκφυλισμό δεν είναι γνωστός. Η υψηλή οικογενειακή συχνότητα της πρόπτωσης πιστώνει την πιο διαδεδομένη πρόταση, δηλαδή ότι η πρόπτωση είναι ένα κληρονομικό ελάττωμα[4]. 

Κλινική εξέλιξη της ιδιοπαθούς πρόπτωσης  της μιτροειδούς

 Η κλινική εξέλιξη της πρόπτωσης  είναι καλοήθης στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων («κρυσταλλοποιημένη» μορφή) και συχνά είναι ασυμπτωματική.  Ωστόσο, οι επιπλοκές είναι πιθανές και πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη. Περιλαμβάνουν προοδευτική και οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, αρρυθμίες, κινητικές ή ευαίσθητες νευρολογικές επιπλοκές και αιφνίδιο θάνατο[4].  

Διάγνωση της ιδιοπαθούς πρόπτωσης  της μιτροειδούς 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί για να καταλήξουμε στη σωστή διάγνωση. Η προσεκτική αξιολόγηση ορισμένων από τα κλινικά σημεία που προκαλούν υποψίες στο προηγούμενο ιστορικό και/ή η αντικειμενική εξέταση καθιστούν δυνατή τη διάγνωση με σχετικά απλές, μη επεμβατικές τεχνικές οργάνων, όπως ηχοκαρδιογραφία και πολυκαρδιογραφία, υπό την προϋπόθεση ότι εξαιρούνται άλλες μορφές δευτεροπαθούς πρόπτωσης στην ισχαιμική καρδιά, ενδοκαρδίτιδα μιτροειδούς κ.λπ. Η θεραπεία είναι προφανώς απαραίτητη  αν υπάρχουν επιπλοκές. Ωστόσο,  ακόμη και στην «κρυσταλλοποιημένη» μορφή, όταν υπάρχουν υποκειμενικά συμπτώματα, μπορεί να είναι απαραίτητη η χορήγηση ηρεμιστικών και  πιθανώς κάποιου β-αναστολέα [4].  

Η σημασία του μαγνησίου στην παθοφυσιολογία της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας

Το πρωτογενές έλλειμμα μαγνησίου (Mg) μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη  Mg (ανεπαρκής πρόσληψη Mg) και στην εξάντληση Mg (υπερβολική απώλεια Mg στα ούρα). Βιολογικοί  παράγοντες (π.χ. HLA-B35, πρότυπο συμπεριφοράς τύπου Α) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αιτιολογία του ελλείμματος Mg (MD). Το έλλειμμα του μαγνησίου μπορεί  να προκαλέσει ανώμαλη ίνωση, ανωμαλίες στη σύνθεση κολλαγόνου καθώς και στο μυοκάρδιο, που είναι καταστάσεις ικανές   να προκαλέσουν δυσκινησία της μιτροειδούς συσκευής. ). Το έλλειμμα του μαγνησίου είναι μέρος μιας εικόνας μεταβολικών ανωμαλιών, αλλοίωσης του ανοσοποιητικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, καρδιακών αρρυθμιών και θρομβοεμβολικών φαινομένων στην ιδιοπαθή ή οικογενή πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας. 

Η εργαστηριακή αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει τα επίπεδα Mg του πλάσματος, το Mg των ερυθροκυττάρων, την ασβεστιαιμία, ασβεστιουρία και την καθημερινή μαγνησιουρία. Η φυσιολογική συγκέντρωση Mg στο πλάσμα δεν αποκλείει τη διάγνωση της πρωτοπαθούς χρόνιας έλλειψης μαγνησίου.  Η διάγνωση της έλλειψης μαγνησίου  απαιτεί τη δοκιμή φορτίου Mg από το στόμα. 

Η διόρθωση της συμπτωματολογίας με αυτό το από του στόματος φυσιολογικό φορτίο Mg (5 mg/kg/ημέρα) είναι η καλύτερη απόδειξη ότι  η  πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας οφειλόταν στην έλλειψη του μαγνησίου. Η θεραπεία με Mg είναι απαραίτητη και ειδική για την  ιδιοπαθή πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας.  

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η έλλειψη του μαγνησίου οφείλεται σε μείωση του Mg και η από του στόματος συμπλήρωση Mg πρέπει να συνδυαστεί με διουρητικά που συντηρούν το Mg ή φυσιολογικές δόσεις βιταμίνης D3. Μερικά "ανάλογα Mg" (β-αναστολείς, βεραπαμίλη, φαινυτοΐνη) μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις [1].

Η συσχέτιση μεταξύ της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας και της διαταραχής πανικού

 Το 2000 ο L Tamam και οι συνεργάτες αξιολόγησαν  την συσχέτιση μεταξύ της  ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας και της διαταραχής πανικού. Η  μελέτη τους περιελάμβανε 50 ασθενείς με ιδιοπαθή πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, 50 ασθενείς με διαταραχή πανικού και 50 υγιείς μάρτυρες. Όλα τα άτομα υποβλήθηκαν σε υπερηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση. 

Εάν υπήρχε ιδιοπαθής πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, μετρήθηκε το επίπεδο της πρόπτωσης. Για την επίτευξη ψυχιατρικής διάγνωσης, χορηγήθηκε σε όλα τα υποκείμενα η Δομημένη Κλινική Συνέντευξη για Διαταραχές του Άξονα Ι DSM-IV, της έκδοσης για  κλινικό ιατρό. 

Για ψυχομετρική αξιολόγηση, όλα τα υποκείμενα συμπλήρωσαν τη λίστα ελέγχου συμπτωμάτων, το ερωτηματολόγιο κατάθλιψης  Beck (Beck Depression Inventory) και την καταγραφή κατάστασης χαρακτηριστικών άγχους (State and Trait Anxiety Inventory) [5].

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο  επιπολασμός της διαταραχής πανικού ήταν 16% σε ασθενείς με ιδιοπαθή πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και 2% σε υγιείς μάρτυρες (p=0,03). Οι μέσες βαθμολογίες σε όλες τις ψυχομετρικές κλίμακες ήταν οι υψηλότερες στην ομάδα της διαταραχής πανικού, ενώ οι μέσες βαθμολογίες στην ομάδα της ιδιοπαθούς πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας ήταν σημαντικά υψηλότερες από ό,τι στην ομάδα ελέγχου (p<0,001). 

Οι ομάδες ιδιοπαθούς πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας και διαταραχής πανικού εμφάνισαν παρόμοια χαρακτηριστικά συμπτωμάτων κρίσης πανικού. Οι περιπτώσεις διαταραχής πανικού με ιδιοπαθή πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αυτές χωρίς αυτήν δεν διέφεραν σημαντικά ως προς τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις και τα κλινικά συμπτώματα.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι, η πιθανότητα συννοσηρότητας διαταραχής πανικού και ιδιοπαθούς πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προσέγγιση των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με οποιαδήποτε από αυτές τις διαταραχές[5].

Η έλλειψη μαγνησίου ως παράγοντες πρόκλησης των συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας

Το σύνδρομο της πρόπτωσης της  μιτροειδούς βαλβίδας (MVP) είναι μια συχνή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μια σειρά από παράπονα που μειώνουν την ποιότητα ζωής. Η παθογένεια των συμπτωμάτων της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Όμως έχει προταθεί η  υπεραδρενεργική δραστηριότητα και η έλλειψη μαγνησίου ως παράγοντες πρόκλησης των συμπτωμάτων.

Το 1997 η Lichodziejewska B και οι συνεργάτες, για να  επαληθεύσουν  την ιδέα ότι η βαριά συμπτωματική πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  συνοδεύεται από υπομαγνησιαιμία και για να διευκρινίσουν  εάν η συμπληρωματική λήψη μαγνησίου ανακουφίζει τα συμπτώματα και επηρεάζει την αδρενεργική δραστηριότητα έκαναν την ακόλουθη έρευνα. 

Αξιολόγησαν τις συγκεντρώσεις του μαγνησίου του ορού  141 ατόμων με βαριά συμπτωματική πρωτοπαθή πρόπτωση της μιτροειδούς  και σε 40 υγιείς μάρτυρες. Μειωμένο μαγνήσιο του ορού βρέθηκε στο 60% των ασθενών και στο 5% των μαρτύρων (p <0,0001). 

Οι ασθενείς με χαμηλό μαγνήσιο ορού υποβλήθηκαν σε συμπληρωματική χορήγηση  μαγνησίου ή εικονικού φαρμάκου με διπλά τυφλό, διασταυρούμενο τρόπο. Προσδιόρισαν  τα τυπικά συμπτώματα της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας (n = 13), την  ένταση του άγχους και την  ημερήσια απέκκριση κατεχολαμινών. 

Μετά από 5 εβδομάδες, ο μέσος αριθμός συμπτωμάτων ανά ασθενή μειώθηκε από 10,4 +/- 2,1 σε 5,6 +/- 2,5 (p <0,0001) και παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αδυναμίας, του πόνου στο στήθος, της δύσπνοιας, του αισθήματος  παλμών και του άγχους. Αυξημένη απέκκριση νοραδρεναλίνης πριν και μετά το μαγνήσιο παρατηρήθηκε στο 63% και στο 17% των ασθενών, αντίστοιχα (p <0,01). Η μέση ημερήσια απέκκριση νοραδρεναλίνης και αδρεναλίνης μειώθηκε σημαντικά μετά τη λήψη του  μαγνησίου. 

Συμπεραίνεται ότι πολλοί ασθενείς με βαριά συμπτωματική πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  έχουν χαμηλό μαγνήσιο ορού και η συμπλήρωση αυτού του ιόντος οδηγεί σε βελτίωση των περισσοτέρων  συμπτωμάτων μαζί με μείωση της απέκκρισης κατεχολαμινών [6].

Επιλογή του καταλληλότερου συμπληρώματος μαγνησίου στην ιδιοπαθή πρόπτωση της μιτροειδούς

΄Εχει βρεθεί ότι το κιτρικό μαγνήσιο είναι ένας τύπος μαγνησίου που είναι συνδεδεμένο με κιτρικό οξύ και όλα τα δεδομένα δείχνουν  ότι απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό μέσω του πεπτικού σωλήνα.  Αυτή η μορφή του  μαγνησίου έχει επίσης καθαρτική δράση και συχνά  χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της δυσκοιλιότητας [7].

Το 1990 ο JS Lindberg και οι συνεργάτες  επέδειξαν ότι το κιτρικό μαγνήσιο έχει μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα συγκρίνοντάς το με το οξείδιο του μαγνησίου. Και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι το κιτρικό μαγνήσιο, παρόμοια με άλλες οργανικές ενώσεις μαγνησίου, μπορεί να είναι πιο κατάλληλο από το οξείδιο του μαγνησίου για τη βελτιστοποίηση της διατροφικής πρόσληψης μαγνησίου[7].

Η σηματοδότηση Ca(2+) παίζει ουσιαστικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες των καρδιακών μυοκυττάρων. Παροδικές αυξήσεις και μειώσεις του κυτοσολικού Ca(2+), που επιτρέπονται από το σαρκοπλασματικό δίκτυο Ca(2+) ATPase (SERCA2) και άλλες πρωτεΐνες, ελέγχουν κάθε κύκλο συστολής και χαλάρωσης των καρδιακών μυοκυττάρων[8]

Με μια ποικιλία μηχανισμών, το μαγνήσιο λειτουργεί, τόσο ενδοκυτταρικά, όσο και εξωκυτταρικά, για να ελαχιστοποιήσει το κυτταροπλασματικό επίπεδο ελεύθερου ασβεστίου, [Ca2+]i. Αυτός μπορεί να είναι ο κύριος λόγος, για τον οποίο η διόρθωση της έλλειψης  μαγνησίου, ή η πρόκληση υπερμαγνησιαιμίας με παρεντερική έγχυση, ασκεί αντιυπερτασικά, αντι-αθηρωματοσκληρυντικά, αντιαρρυθμικά και αντιθρομβωτικά αποτελέσματα. Αν και το αμινοξύ ταυρίνη μπορεί να αυξήσει το  συστολικό  ασβέστιο στα καρδιακά κύτταρα (και επομένως έχει θετική ινότροπη δραστηριότητα), αλλά έχει άλλες δράσεις που τείνουν να μειώνουν το [Ca2+]i. 

Πράγματι, σε πειραματόζωα και κλινικές μελέτες σε ανθρώπους έχει βρεθεί ότι,  η ταυρίνη μειώνει την αυξημένη αρτηριακή πίεση, επιβραδύνει την αθηρωματογένεση που προκαλείται από τη χοληστερόλη, αποτρέπει τις αρρυθμίες και σταθεροποιεί τα αιμοπετάλια. Αυτές όμως οι επιδράσεις είναι παράλληλες με αυτές του μαγνησίου. 

Επομένως, το  ταυρικό μαγνήσιο μπορεί  να έχει σημαντικές δυνατότητες ως αγγειοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής και μπορεί επίσης να χορηγηθεί παρεντερικά, ως εναλλακτική λύση στο θειικό μαγνήσιο, στη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου καθώς και της προεκλαμψίας. 

Οι επιδράσεις του ταυρικού μαγνησίου στον διαβήτη αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς τόσο το μαγνήσιο, όσο και η ταυρίνη μπορεί να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και επίσης μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη[9].

Το Magnigkel  είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής του οποίου η κάθε κάψουλα περιέχει 28,5mg Tαυρικού Μαγνησίου και 143mg Kιτρικού Μαγνησίου. Η δοσολογία του Magnigkel είναι μία κάψουλα το πρωί και μια το βράδυ με το φαγητό.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.W BobkowskiA NowakJ Durlach. The importance of magnesium status in the pathophysiology of mitral valve prolapsed. Magnes Res . 2005 Mar;18(1):35-52.

2.Brian P KelleyAbdul Mateen Chaudry , Faisal F Syed. Developing a Mechanistic Approach to Sudden Death Prevention in Mitral Valve Prolapse. J Clin Med . 2022 Feb 26;11(5):1285.

3.ED Wigle H Rakowski N Ranganathan MC Silver. Mitral valve prolapse. Annu Rev Med. 1976;27:165-80. 

4.M.MartelliG BarbatoA Saponaro.  [Idiopathic mitral valve prolapse]. Minerva Med. 1983 Oct 27;74(41):2415-27.

5.L Tamam,  N OzpoyrazM SanA BozkurtAssociation between idiopathic mitral valve prolapse and panic disorder/  Croat Med J. 2000 Dec;41(4):410-6.

6.Lichodziejewska B, Kłoś J, Rezler J, Grudzka K, Dłuzniewska M, Budaj A, Ceremuzyński L. Clinical symptoms of mitral valve prolapse are related to hypomagnesemia and attenuated by magnesium supplementation. Am J Cardiol. 1997 Mar 15;79(6):768-72.

7.J S Lindberg 1M M ZobitzJ R PoindexterC Y Pak. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide.  J Am Coll Nutr. 1990 Feb;9(1):48-55.

8.Anand Mohan Prasad1Giuseppe Inesi. Analysis of calcium transients in cardiac myocytes and assessment of the sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase contribution. Methods Mol Biol. 2012;798:411-21.

9.M F McCarty. Complementary vascular-protective actions of magnesium and taurine: a rationale for magnesium taurate. Med Hypotheses. 1996 Feb;46(2):89-100.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.

 Magnigkel (Ταυρικό Μαγνήσιο + Κιτρικό Μαγνήσιο)©
Tο Magnigkel είναι συμπλήρωμα διατροφής, του οποίου κάθε κάψουλα   περιέχει 28,5mg Tαυρικού Μαγνησίου και  143mg Κιτρικού Μαγνησίου. Δοσολογία:

Μαγνήσιο και γήρανση. Παθοφυσιολογικές συνέπειες του ελλείμματος μαγνησίου στους ηλικιωμένους©
Η γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού  αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την πρόκληση ελλείμματος μαγνησίου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το οξείδιο του μαγνησίου είναι μια μορφή μαγνησίου με τη μικρότερη απορροφητικότητα©.
Το οξείδιο του μαγνησίου είναι μια μη χηλική μορφή μαγνησίου που συνδέεται με ένα οργανικό οξύ ή ένα λιπαρό οξύ.  Αυτό είναι το φθηνότερο συμπλήρωμα μαγνησίου και όσα άτομα το χρησιμοποιούν θα πρέπει να προσέχουν, διότι με  βάση τις διαθέσιμες έρευνες,  έχει ποσοστό απορρόφησης μικρότερο από 4% [1].

H επίδραση του μαγνησίου στο καρδιοκυκλοφορικό σύστημα©
Συγγραφείς: Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD), Αικατερίνη Γκέλη (MD, Radiologist), Δρ Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (MD, Cardiosurgeon), Το μαγνήσιο είναι το αφθονότερο  ενδοκυτταρικό δισθενές κατιόν  ιχνοστοιχείο, τα οποίο  είναι,  απαραίτητο για τη διατήρηση της ομαλής

Οι συνέπειες της έλλειψης μαγνησίου στα ηλικιωμένα άτομα©
Συγγραφείς: Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD), Αικατερίνη Γκέλη (ΜD, Radiologist) Η γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού συχνά συνδέεται με ολική έλλειψη του μαγνησίου (Μg) στο ανθρώπινο σώμα.

H ευεργετική συμμετοχή του μαγνησίου στη διατήρηση της υγείας, στο γήρας και τις νόσους©
Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία στη φύση. Είναι το τέταρτο κύριο κατιόν στο ανθρώπινο σώμα (μετά από το  Ca, Na και K), και το δεύτερο πιο άφθονο εντός των κυττάρων (μετά το K)[1].

Η ανάγκη συμπληρωματικής λήψης μαγνησίου στα άτομα που παίρνουν μεγάλες δόσεις βιταμίνης D3©
Η βιταμίνη D και το μαγνήσιο (Mg) είναι μερικά από τα πιο μελετημένα θέματα στην ιατρική με τεράστιες επιπτώσεις στην

Ο ρόλος του μαγνησίου και της βιταμίνης D3 στη θεραπεία της ημικρανίας©
Η ημικρανία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις αναπηρικών πονοκεφάλων, που συχνά συνοδεύονται από αισθητηριακές και κινητικές διαταραχές[1].  Η ημικρανία είναι μια πολύ συχνή νευροβιολογική

Μαγνήσιο και Νόσος του Αλτσχάϊμερ©
Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η συνηθέστερη  αιτία άνοιας και αυτό έχει αυξήσει την  ανησυχία των υγειονομικών αρχών, παγκοσμίως, καθώς η  άνοια έχει  τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα και την 

Το Μαγνήσιο και η Σκλήρυνση κατά Πλάκας©
Το μαγνήσιο (Mg) εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη διατήρηση της ομοιόστασης όλων των ιστών, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, όπου εναρμονίζει

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού©.
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο συνηθέστερο  στοιχείο, που ανευρίσκεται στον φλοιό της γης, συνδεδεμένο  κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, όπως π.χ. ο μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο

Οι αγχολυτικές ιδιότητες του μαγνησίου©
Το επακόλουθο του ψυχικού στρες είναι η πρόκληση συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το άγχος που μπορεί να είναι από ήπιο έως σοβαρό. Αξίζει να σημειωθεί

Η συμβολή του μαγνησίου στη διατήρηση της υγείας©
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο  συνηθέστερο στοιχείο στον φλοιό της Γης, το οποίο  είναι συνδεδεμένο κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, για παράδειγμα όπως ο  μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο) και δολομίτης.

H συμπληρωματική πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19 με βιταμίνη D3, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, βιταμίνη Κ2 και ω-3 λιπαρά οξέα©
Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε διεθνή ανησυχία και ανάγκασε τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  να κηρυχθεί διεθνώς  έκτακτη ανάγκη

Τα υποστηριζόμενα επιστημονικά οφέλη για την υγεία της βιταμίνης K2©
Η βιταμίνη Κ είναι μια απαραίτητη βιοδραστική χημική  ένωση που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του σώματος. Η βιταμίνη Κ μπορεί να υπάρχει σε διάφορες ισομορφές, που διακρίνονται από δύο κύριες

Η ευεργετική δράση της συμπληρωματικής λήψης κιτρικού και ταυρικού μαγνησίου στη συμπτωματολογία της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς©
Η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  αναφέρεται στη συστολική μετατόπιση της μιας  ή και των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς βαλβίδας προς τον αριστερό κόλπο της καρδιάς, με ή χωρίς ανεπάρκεια της μιτροειδούς. 

Το μαγνήσιο ως παράγοντας αντιγήρανσης, υγείας και πρόληψης ασθενειών©
Το ιχνοστοιχείο  του μαγνησίου (Mg) είναι ένα δισθενές ενδοκυτταρικό κατιόν που υπάρχει σε αφθονία στο ανθρώπινο κύτταρο και το δεύτερο κατιόν μετά το κάλιο (Κ).

Η συνδυασμένη συμπληρωματική χορήγηση ταυρικού και κιτρικού μαγνησίου (Μagnigkel) μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της υπέρτασης©
Η ανθρώπινη ιδιοπαθής υπέρταση είναι μια σύνθετη  πολυπαραγοντική κατάσταση της αρτηριακής πίεσης που βρίσκεται  υπό πολυγονιδιακό έλεγχο. Αν και η ακριβής αιτιολογία της ιδιοπαθούς υπέρτασης είναι

Οι κίνδυνοι από την κακή ποιότητα του ύπνου©
Ο κακός ύπνος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, οι νόσοι του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος,  η άνοια, ο καρκίνος, η παχυσαρκία και το στρες με επακόλουθο τη μείωση του προσδόκιμου χρόνου ζωής.

Η ευεργετική δράση του μαγνησίου, της L- θεανίνης, μελατονίης και βιταμίνης Β12 στα άτομα με αϋπνίες©
Τo μαγνήσιο είναι πολύτιμο για την αποκατάσταση της ποιότητας του ύπνου. Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο μπορεί να

Η έλλειψη μαγνησίου αποτελεί παράγοντα κινδύνου πρόκλησης πολλών ασθενειών©
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο κατά σειράν παρουσίας , πιο  κοινό στοιχείο στον φλοιό της Γης και συνδέεται κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, για παράδειγμα ως μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο) και δολομίτης. 

H αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης με τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου, βιταμίνης D3, βιταμίνης Κ2 και μαγνησίου©
Ο ρόλος του ασβεστίου, βιταμίνης D3, βιταμίνης Κ2 και του μαγνησίου στο μεταβολισμό των οστών Η οστεοπόρωση ορίζεται ως μια προοδευτικά εξελισσόμενη συστηματική σκελετική

Ο φαύλος κύκλος της έλλειψης μαγνησίου και του στρες©
Η έλλειψη μαγνησίου και το στρες είναι και οι δύο συνηθισμένες καταστάσεις στον γενικό πληθυσμό, οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου, εφόσον διαρκούν μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων υγείας. 

Ο ρόλος του μαγνησίου στην παθογένεση των διαταραχών του μεταβολισμού και του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος©
Το μαγνήσιο (Mg) είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον  ανθρώπινο οργανισμό που συμμετέχει στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών λειτουργιών. 

Η αντιυπερτασική δράση του μαγνησίου©
Η υπέρταση είναι μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία λόγω του υψηλού επιπολασμού της και της ισχυρής συσχέτισής της με καρδιαγγειακά νοσήματα και πρόωρο θάνατο. 

Νυχτερινές κράμπες των ποδιών©
Οι νυχτερινές κράμπες στα πόδια είναι επώδυνες, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και διαρκούν κατά μέσον όρο εννέα λεπτά ανά επεισόδιο.

To μαγνήσιο είναι πολύτιμο για την αποκατάσταση της ποιότητας του ύπνου©
Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι, το μαγνήσιο  παίζει σημαντικό ρόλο και στη ρύθμιση  του ύπνου.


Δείτε όλα τα άρθρα »


  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του zinc.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.