H ευεργετική συμμετοχή του μαγνησίου στη διατήρηση της υγείας, στο γήρας και τις νόσους©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη (MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach) και των συνεργατών του.

Magnigkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν online μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Magnigkel

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία στη φύση. Είναι το τέταρτο κύριο κατιόν στο ανθρώπινο σώμα (μετά από το  Ca, Na και K), και το δεύτερο πιο άφθονο εντός των κυττάρων (μετά το K)[1].

 

Το  μαγνήσιο έχει ατομικό βάρος 24,305 g/mol και ατομικό αριθμό  12 . Το Mg παίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλές βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, της παραγωγής ενέργειας, της γλυκόλυσης, της σύνθεσης πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Το μαγνήσιο επηρεάζει πολλές κυτταρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ιόντων καλίου και ασβεστίου, και ρυθμίζει τη μεταγωγή σήματος, τον ενεργειακό μεταβολισμό και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων [2].

Το Mg παίζει ρόλο στη μιτοχονδριακή σύνθεση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) για να σχηματίσει το MgATP. Η ινσουλίνη και η γλυκόζη είναι σημαντικοί ρυθμιστές του μεταβολισμού του Mg. Το ενδοκυτταρικό Mg παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση της δράσης της ινσουλίνης, της πρόσληψης γλυκόζης με τη μεσολάβηση της ινσουλίνης και του αγγειακού τόνου. Οι μειωμένες ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις Mg οδηγούν σε ελαττωματική δραστηριότητα τυροσίνης-κινάσης, μετα-υποδοχική δυσλειτουργία στη δράση της ινσουλίνης και επιδείνωση της αντίστασης στην ινσουλίνη σε διαβητικούς ασθενείς[3].

Το μαγνήσιο παίζει ζωτικό ρόλο στη δραστηριότητα των ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην έκκριση ινσουλίνης στα β-παγκρεατικά κύτταρα, όπως η γλυκοκινάση, η ΑΤΡάση και η πρωτεϊνική κινάση C.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το ορυκτό συμμετέχει άμεσα στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και στη σηματοδότηση στους περιφερικούς ιστούς,  που δρα στη φωσφορυλίωση του υποδοχέα κινάσης τυροσίνης και των υποστρωμάτων του υποδοχέα ινσουλίνης 1, των υποστρωμάτων του υποδοχέα ινσουλίνης 2, της 3-κινάσης της φωσφατιδυλινοσιτόλης, της πρωτεϊνικής  κινάσης  Β, και έμμεσα με τη μείωση του οξειδωτικού στρες και της χρόνιας χαμηλής φλεγμονής, που επίσης οδηγούν σε αντίσταση στην ινσουλίνη. Έτσι, η ανεπάρκεια μαγνησίου σχετίζεται με δυσανεξία στη γλυκόζη, ενώ τα συμπληρώματα μαγνησίου διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης στα παγκρεατικά κύτταρα και βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη στους περιφερικούς ιστούς [4]. 

 Η κυτταρική σηματοδότηση χρειάζεται MgATP για τη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης και την ενεργοποίηση της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP), η οποία εμπλέκεται σε μια σειρά βιοχημικών διεργασιών [5]

Τα ιόντα Mg συμμετέχουν στη μεταφορά άλλων ιόντων μέσω των κυτταρικών μεμβρανών, στη συστολή των μυών και στον έλεγχο της διεγερσιμότητας των νευρώνων. Η κυτταρική ομοιόσταση Mg συνδέεται με τον κυτταρικό μεταβολισμό άλλων ιόντων, π.χ. K, νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), μέσω Na + /K + /ATPase, Ca++ ενεργοποιημένα κανάλια Κ και άλλοι μηχανισμοί.

Το Mg παίζει βασικό ρόλο για την κυτταρική ομοιόσταση και τη λειτουργία των οργάνων. Έτσι, το Mg έχει έναν φυσιολογικό ρόλο στον έλεγχο διαφόρων βασικών κυτταρικών δραστηριοτήτων και μεταβολικών οδών, συμπεριλαμβανομένων του ενζυμικού υποστρώματος, των δομικών και μεμβρανικών λειτουργιών. 

Παρά τη σημαντική πρόσφατη πρόοδο, ωστόσο, η κατανόησή μας για το πώς τα κύτταρα ρυθμίζουν την ομοιόσταση και τη μεταφορά του Mg(2+) παραμένει ατελής. Για παράδειγμα, η εμφάνιση μεγάλων ροών Mg(2+) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά μήκος της πλασματικής μεμβράνης κυττάρων θηλαστικών μετά από μεταβολικά ή ορμονικά ερεθίσματα έχει τεκμηριωθεί εκτενώς [6]. 

Το Mg είναι συμπαράγοντας σε περισσότερες από 600 ενζυματικές αντιδράσεις και απαιτείται για τη δραστηριότητα των πρωτεϊνικών κινασών, των γλυκολυτικών ενζύμων, για όλες τις διαδικασίες φωσφορυλίωσης και για όλες τις αντιδράσεις που εμπλέκουν το ATP [7].

Το ιόν Mg έχει ήπια ανταγωνιστική  δράση προς το  Ca και εμπλέκεται σε μια σειρά από δομικές λειτουργίες (συμπλοκά πολλαπλών ενζύμων, π.χ., σύνθεση πρωτεϊνών G, πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, υποδοχείς N-μεθυλ-D-ασπαρτικού οξέος (NMDA), μιτοχόνδρια, πολυριβοσώματα, κ.λπ.).

Το ιόν μαγνησίου (Mg(2+)) και το ιόν ασβεστίου (Ca(2+)) ελέγχουν ένα ποικίλο και σημαντικό φάσμα κυτταρικών διεργασιών, όπως η γονιδιακή μεταγραφή, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, ο νεοπλασματικός μετασχηματισμός, η ανοσολογική απόκριση και η θεραπευτική αγωγή. Ο χαρακτηριστικός βιολογικός ανταγωνισμός  του Mg και του Ca τα καθιστά σημαντικά και πρέπει  να αντιμετωπίζονται μαζί οι πιο σημαντικές πτυχές αυτής της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς [8].

To μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πολυάριθμες κυτταρικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των ενζυματικών αντιδράσεων, των λειτουργιών του διαύλου ιόντων, των μεταβολικών κύκλων, της κυτταρικής σηματοδότησης και της σταθερότητας του DNA/RNA. Λόγω της ευέλικτης και καθολικής φύσης του Mg 2+ , η ομοιόσταση του ενδοκυτταρικού Mg 2+ συνδέεται φυσιολογικά με την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, τον ενεργειακό μεταβολισμό και τον θάνατο των κυττάρων. 

Σε επίπεδο κυττάρων και ιστών, η διατήρηση του Mg 2+ στα βέλτιστα επίπεδα σύμφωνα με το βιολογικό πλαίσιο, όπως οι τύποι κυττάρων, τα αναπτυξιακά στάδια, το εξωκυτταρικό περιβάλλον και οι παθοφυσιολογικές συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τις φυσιολογικές λειτουργίες και τις ασθένειες. Ως εκ τούτου, Mg 2+εμπλέκεται παθολογικά σε καρκίνους, διαβήτη και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του Αλτσχάιμερ και η απομυελίνωση. 

Στο ερευνητικό πεδίο σχετικά με τους ρόλους και τους μηχανισμούς της ρύθμισης του Mg 2+ , εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαμάχες που προκαλούνται από την ευελιξία και την πολυπλοκότητά του. Καθώς το Mg 2+ , τουλάχιστον, παίζει κρίσιμους ρόλους στην ανάπτυξη των νευρώνων, στις υγιείς φυσιολογικές λειτουργίες και στις ασθένειες, η κατάλληλη συμπλήρωση Mg 2+ παρουσιάζει νευροτροφικά αποτελέσματα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της ομοιόστασης Mg 2+ μπορεί να είναι υποψήφιος για θεραπευτικούς στόχους σε νευρωνικές ασθένειες[9]. 

Οι συνέπειες της έλλειψης ή ανεπάρκειας του μαγνησίου

 Έχουν αναφερθεί αρκετές αλλαγές στο μεταβολισμό του μαγνησίου (Mg) με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πρόσληψης Mg, της μειωμένης εντερικής απορρόφησης Mg και της νεφρικής σπατάλης Mg.

Τα ήπια ελλείμματα Mg είναι γενικά ασυμπτωματικά και τα κλινικά σημεία είναι συνήθως μη ειδικά ή απουσιάζουν. Η εξασθένηση, οι διαταραχές ύπνου, οι υπερσυναισθηματικές αντιδράσεις και οι γνωστικές διαταραχές είναι κοινές σε ηλικιωμένους με ήπιο έλλειμμα Mg και μπορεί συχνά να συγχέονται με συμπτώματα που σχετίζονται με την ηλικία. 

Τα χρόνια ελλείμματα Mg αυξάνουν την παραγωγή ελεύθερων ριζών που έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη αρκετών χρόνιων διαταραχών που σχετίζονται με την ηλικία. Πολλές ανθρώπινες ασθένειες έχουν συσχετιστεί με ελλείμματα Mg, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υπέρτασης και του εγκεφαλικού, του καρδιομεταβολικού συνδρόμου και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, των συστολικών συνδρόμων των αεραγωγών και του άσθματος, της κατάθλιψης, παθήσεις που σχετίζονται με το στρες και ψυχιατρικές διαταραχές, νόσο του Alzheimer (AD) και άλλα σύνδρομα άνοιας, μυϊκές παθήσεις (μυϊκός πόνος, χρόνια κόπωση και ινομυαλγία), ευθραυστότητα των οστών και καρκίνος. 

Η μειωμένη οστική μάζα και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων των οστών γίνονται πιο συχνοί με την ηλικία. Αυτή η κατάσταση συχνά συνδέεται με την οστεοπόρωση και προκαλείται από ανισορροπία της οστικής απορρόφησης και σχηματισμού νέου οστού. 

Οι παράγοντες του τρόπου ζωής που επηρεάζουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης περιλαμβάνουν το αλκοόλ, τη διατροφή, τις ορμόνες, τη σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα. Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την απώλεια οστικής πυκνότητας και σκελετικής μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά και άλλα μέταλλα, όπως το μαγνήσιο, έχουν επίσης σημαντικό ρόλο [10].

Διόρθωση της έλλειψης ή της ανεπάρκειας του μαγνησίου

Το διαιτητικό Mg και/ή Mg που καταναλώνονται στο πόσιμο νερό (γενικά πιο βιοδιαθέσιμο από το Mg που περιέχεται στα τρόφιμα) ή σε εναλλακτικά συμπληρώματα Mg θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διόρθωση των ελλειμμάτων Mg. 

Aρκετές επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, καθυστέρηση της ανάπτυξης, αναπαραγωγική ανεπάρκεια και άλλα προβλήματα υγείας και τη σκληρότητα του πόσιμου νερού ή την περιεκτικότητά του σε μαγνήσιο και ασβέστιο. Επιπλέον, η οξύτητα του νερού επηρεάζει την επαναρρόφηση του ασβεστίου και του μαγνησίου στο νεφρικό σωληνάριο. Όχι μόνο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, αλλά και άλλα συστατικά επηρεάζουν επίσης διαφορετικές πτυχές της υγείας [11].

Η διατήρηση μιας βέλτιστης ισορροπίας Mg σε όλη τη ζωή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του οξειδωτικού στρες και των χρόνιων καταστάσεων που σχετίζονται με τη γήρανση. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί από μελλοντικές μελέτες[12]. 

Η έλλειψη του μαγνησίου και οι κλινικές εκδηλώσεις της είναι συχνές σε ασθενείς που προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης μαγνησίου στο σώμα ενός ασθενούς είναι προβληματική, καθώς η συγκέντρωση μαγνησίου στον ορό, η μόνη άμεσα διαθέσιμη κλινική δοκιμασία για αυτήν την πάθηση, μπορεί να μην είναι ακριβής στην πρόβλεψη της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης μαγνησίου. Επομένως, η εμπειρική θεραπεία με μαγνήσιο θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Δεδομένου ότι το μαγνήσιο συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διεργασίες στο σώμα, μια έλλειψη ή ανεπάρκεια μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα οργάνων και να εμφανιστεί κλινικά με διάφορους τρόπους [13]. 

Πολυάριθμες επιδημιολογικές, πειραματικές και κλινικές μελέτες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δείξει σταθερά ότι η χρόνια έλλειψη ή ανεπάρκεια του μαγνησίου σχετίζεται και/ή επιδεινώνει μια σειρά από σημαντικές διαταραχές. Ωστόσο, η χρόνια έλλειψη ή ανεπάρκεια μαγνησίου δεν είναι ευρέως αναγνωρισμένη και ένας κύριος λόγος για αυτήν την αποτυχία είναι ότι τα επίπεδα μαγνησίου στον ορό δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τα αποθέματα μαγνησίου στο σώμα. Συγκεκριμένα, σε χρόνια έλλειψη ή ανεπάρκεια μαγνησίου, τα επίπεδα μαγνησίου στον ορό βρίσκονται συχνά εντός του φυσιολογικού εύρους αναφοράς (συνήθως στο χαμηλότερο τεταρτημόριο) και μπορεί να μην εξελιχθούν σε εμφανή υπομαγνησιαιμία. 

Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα και συγκεκριμένα (i) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χρόνια έλλειψη ή ανεπάρκεια μαγνησίου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ανεξάρτητα από το μαγνήσιο του ορού, ακόμη και όταν είναι «φυσιολογικό»; και (ii) εάν αναγνωρίζεται, πρέπει να χορηγείται από του στόματος συμπλήρωμα μαγνησίου για την αποκατάσταση των αποθεμάτων στο σώμα; Η εκτίμηση του ζωτικού ρόλου του μαγνησίου για τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία και την υγεία των οστών μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας καλά μελετημένης και δικαιολογημένης προσέγγισης σε αυτά τα ερωτήματα [14].

Οι συνέπειες της έλλειψης ή ανεπάρκειας του μαγνησίου και πηγές  πρόσληψης του μαγνησίου

Διατροφικές πηγές πλούσιες σε μαγνήσιο είναι ολόκληρα και μη επεξεργασμένα δημητριακά, σπόροι, κακάο, ξηροί καρποί, αμύγδαλα και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Το σκληρό νερό θεωρείται επίσης σημαντική πηγή μαγνησίου ευεργετική για την ανθρώπινη υγεία.

 Ωστόσο, η ημερήσια διαιτητική πρόσληψη μαγνησίου συχνά βρίσκεται κάτω από αυτή που συνιστάται στις δυτικές χώρες. Πράγματι, αναγνωρίζεται ότι η έλλειψη ή ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαταραχές του ανθρώπινου σώματος, όπου, για παράδειγμα, η εξάντληση μαγνησίου πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία των παρακάτω: Καρδιαγγειακές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της θρόμβωσης, της αθηροσκλήρωσης, ισχαιμική καρδιοπάθεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου, υπέρταση, αρρυθμίες και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια στον άνθρωπο), καθώς και σακχαρώδης διαβήτης, νόσος του γαστρεντερικού σωλήνα, κίρρωση του ήπατος και ασθένειες του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. 

Η ανεπαρκής διατροφική πρόσληψη μαγνησίου μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη και την έξαρση των συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)  στα παιδιά. 

Η έλλειψη ή ανεπάρκεια μαγνησίου σχετίζεται στενά με υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης αναιμίας, ειδικά μεταξύ των γυναικών και των ηλικιωμένων. Απαιτούνται περαιτέρω προοπτικές μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας για να επιβεβαιωθούν αυτά τα συμπεράσματα  [15].

Οι σχέση της έλλειψης ή ανεπάρκειας του μαγνησίου με την ογκογένεση

Οι γνωστές σχέσεις μεταξύ μαγνησίου και καρκινογένεσης παραμένουν ακόμη ασαφείς και περίπλοκες, με αντικρουόμενα αποτελέσματα να αναφέρονται από πολλές πειραματικές, επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες. απαιτείται επομένως περαιτέρω γνώση. Τα ιόντα Mg2+ είναι ενζυμικοί συμπαράγοντες που εμπλέκονται στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA που διατηρούν τη γονιδιωματική σταθερότητα και πιστότητα.

 Οποιεσδήποτε ανεπάρκειες μαγνησίου θα μπορούσαν έτσι να προκαλέσουν δυσλειτουργία αυτών των συστημάτων που οδηγεί σε μεταλλάξεις του DNA. Η ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί επίσης να συσχετιστεί με φλεγμονή και αυξημένα επίπεδα ελεύθερων ριζών, όπου τόσο οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές όσο και οι ελεύθερες ρίζες που προκύπτουν θα μπορούσαν να προκαλέσουν οξειδωτική βλάβη του DNA και επομένως σχηματισμό όγκου[16. 17].

Αλληλεπιδράεις του μαγνησίου με τη βιταμίνη D  και την βιταμίνη Κ2

Επειδή στο μεταβολισμό της βιταμίνης D3 συμμετέχει το μαγνήσιο, συνιστάται σε κάθε ασθενή που παίρνει μεγάλες δόσεις βιταμίνης D3 ή λαμβάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα βιταμίνη D3 και καθημερινά και μαγνήσιο. Συνιστάται η αποφυγή της ταυτόχρονης λήψης βιταμίνης D3 και μαγνησίου. Εάν αποφασιστεί η χορήγηση μαγνησίου προσλαμβάνεται η φυσική και όχι η συνθετική βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (D3 Gkelin drops). H δοσολογία της καθορίζεται βάσει των αποτελεσμάτων μέτρησης της 25 υδροξυ βιταμίνηD3. Tα ιδανικά  ή επιθυμητά επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνη D3 πρέπει να είναι 60-80 ng/ml. Όσον αφορά το μαγνήσιο επιλέγεται ο συνδυασμός Ταυρικού και Κιτρικού μαγνησίου, που φέρονται σε μία κάψουλα (Μagnigkel). Κάθε κάψουλα περιέχει 28,5mg Tαυρικού Μαγνησίου και 143mg Kιτρικού Μαγνησίου και η ημερήσια δοσολογία είναι μία κάψουλα πρωί και βράδυ με το φαγητό.  Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 Διεθνείς Μονάδες (IU) φυσικής και όχι συνθετικής βιταμίνης D3 μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η βιταμίνη D3 (D3 Gkelin drops) λαμβάνεται κάθε μεσημέρι μετά το φαγητό.

Βιβλιογραφική Υποστήριξη

 1.Simunić M.[Magnesium--pathophysiology and clinical aspects]. Lijec Vjesn. 1993 Sep-Oct;115(9-10):317-23.

2.Saris N.E., Mervaala E., Karppanen H., Khawaja J.A., Lewenstam A. Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. Clin. Chim. Acta. 2000;294:1–26. doi: 10.1016/S0009-8981(99)00258-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3.Barbagallo M., Dominguez L.J. Magnesium metabolism in type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome and insulin resistance. Arch. Biochem. Biophys. 2007;458:40–47. doi: 10.1016/j.abb.2006.05.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4.de Sousa Melo SR, Dos Santos LR, da Cunha Soares T, Cardoso BEP, da Silva Dias TM, Morais JBS, de Paiva Sousa M, de Sousa TGV, da Silva NC, da Silva LD, Cruz KJC, do Nascimento Marreiro D. Participation of Magnesium in the Secretion and Signaling Pathways of Insulin: an Updated Review. Biol Trace Elem Res. 2022 Aug;200(8):3545-355

  1. Grigorenko B, Polyakov I, Nemukhin A.Mechanisms of ATP to cAMP Conversion Catalyzed by the Mammalian Adenylyl Cyclase: A Role of Magnesium Coordination Shells and Proton Wires. J Phys Chem B. 2020 Jan 23;124(3):451-460.
  2. Romani AM. Cellular magnesium homeostasis. Arch Biochem Biophys. 2011 Aug 1;512(1):1-23.

7.Reddy ST, Soman SS, Yee J. Magnesium Balance and Measurement. Adv Chronic Kidney Dis. 2018 May;25(3):224-229.

8.Anghileri LJ. Magnesium, calcium and cancer. Magnes Res. 2009 Dec;22(4):247-55. 

9.Yamanaka R, Shindo Y, Oka K. Magnesium Is a Key Player in Neuronal Maturation and Neuropathology. Int J Mol Sci. 2019 Jul 12;20(14):3439

  1. Razzaque MS. Anabolic effects of vitamin D and magnesium in aging bone. Erem S, Atfi A, J Steroid Biochem Mol Biol. 2019 Oct;193:105400.

11.Pallav Sengupta. Potential health impacts of hard water. Int J Prev Med. 2013 Aug;4(8):866-75.

12.Morais JB, Severo JS, Santos LR, de Sousa Melo SR, de Oliveira Santos R, de Oliveira AR, Cruz KJ, do Nascimento Marreiro D. Role of Magnesium in Oxidative Stress in Individuals with Obesity. Biol Trace Elem Res. 2017 Mar;176(1):20-26.

13.Reinhart RA. Magnesium deficiency: recognition and treatment in the emergency medicine setting. Am J Emerg Med. 1992 Jan;10(1):78-83.

14.Ismail AAA, Ismail Y, Ismail AA. Chronic magnesium deficiency and human disease; time for reappraisal? QJM. 2018 Nov 1;111(11):759-763. 

15.Jungao HuangJing XuPing YeXiaoqin Xin. Association between magnesium intake and the risk of anemia among adults in the United States. Front Nutr. 2023 Feb 23;10:1046749.

16.Blaszczyk U, Duda-Chodak A. Magnesium: its role in nutrition and carcinogenesis. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013;64(3):165-71.

17.Mario BarbagalloNicola VeroneseLigia J Dominguez.  Magnesium in Aging, Health and Diseases. Nutrients. 2021 Jan 30;13(2):463.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.

 Magnigkel (Ταυρικό Μαγνήσιο + Κιτρικό Μαγνήσιο)©
Tο Magnigkel είναι συμπλήρωμα διατροφής, του οποίου κάθε κάψουλα   περιέχει 28,5mg Tαυρικού Μαγνησίου και  143mg Κιτρικού Μαγνησίου. Δοσολογία:

Μαγνήσιο και γήρανση. Παθοφυσιολογικές συνέπειες του ελλείμματος μαγνησίου στους ηλικιωμένους©
Η γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού  αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την πρόκληση ελλείμματος μαγνησίου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το οξείδιο του μαγνησίου είναι μια μορφή μαγνησίου με τη μικρότερη απορροφητικότητα©.
Το οξείδιο του μαγνησίου είναι μια μη χηλική μορφή μαγνησίου που συνδέεται με ένα οργανικό οξύ ή ένα λιπαρό οξύ.  Αυτό είναι το φθηνότερο συμπλήρωμα μαγνησίου και όσα άτομα το χρησιμοποιούν θα πρέπει να προσέχουν, διότι με  βάση τις διαθέσιμες έρευνες,  έχει ποσοστό απορρόφησης μικρότερο από 4% [1].

H επίδραση του μαγνησίου στο καρδιοκυκλοφορικό σύστημα©
Συγγραφείς: Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD), Αικατερίνη Γκέλη (MD, Radiologist), Δρ Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (MD, Cardiosurgeon), Το μαγνήσιο είναι το αφθονότερο  ενδοκυτταρικό δισθενές κατιόν  ιχνοστοιχείο, τα οποίο  είναι,  απαραίτητο για τη διατήρηση της ομαλής

Οι συνέπειες της έλλειψης μαγνησίου στα ηλικιωμένα άτομα©
Συγγραφείς: Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD), Αικατερίνη Γκέλη (ΜD, Radiologist) Η γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού συχνά συνδέεται με ολική έλλειψη του μαγνησίου (Μg) στο ανθρώπινο σώμα.

H ευεργετική συμμετοχή του μαγνησίου στη διατήρηση της υγείας, στο γήρας και τις νόσους©
Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία στη φύση. Είναι το τέταρτο κύριο κατιόν στο ανθρώπινο σώμα (μετά από το  Ca, Na και K), και το δεύτερο πιο άφθονο εντός των κυττάρων (μετά το K)[1].

Η ανάγκη συμπληρωματικής λήψης μαγνησίου στα άτομα που παίρνουν μεγάλες δόσεις βιταμίνης D3©
Η βιταμίνη D και το μαγνήσιο (Mg) είναι μερικά από τα πιο μελετημένα θέματα στην ιατρική με τεράστιες επιπτώσεις στην

Ο ρόλος του μαγνησίου και της βιταμίνης D3 στη θεραπεία της ημικρανίας©
Η ημικρανία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις αναπηρικών πονοκεφάλων, που συχνά συνοδεύονται από αισθητηριακές και κινητικές διαταραχές[1].  Η ημικρανία είναι μια πολύ συχνή νευροβιολογική

Μαγνήσιο και Νόσος του Αλτσχάϊμερ©
Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η συνηθέστερη  αιτία άνοιας και αυτό έχει αυξήσει την  ανησυχία των υγειονομικών αρχών, παγκοσμίως, καθώς η  άνοια έχει  τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα και την 

Το Μαγνήσιο και η Σκλήρυνση κατά Πλάκας©
Το μαγνήσιο (Mg) εμπλέκεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη διατήρηση της ομοιόστασης όλων των ιστών, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, όπου εναρμονίζει

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού©.
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο συνηθέστερο  στοιχείο, που ανευρίσκεται στον φλοιό της γης, συνδεδεμένο  κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, όπως π.χ. ο μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο

Οι αγχολυτικές ιδιότητες του μαγνησίου©
Το επακόλουθο του ψυχικού στρες είναι η πρόκληση συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το άγχος που μπορεί να είναι από ήπιο έως σοβαρό. Αξίζει να σημειωθεί

Η συμβολή του μαγνησίου στη διατήρηση της υγείας©
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο  συνηθέστερο στοιχείο στον φλοιό της Γης, το οποίο  είναι συνδεδεμένο κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, για παράδειγμα όπως ο  μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο) και δολομίτης.

H συμπληρωματική πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19 με βιταμίνη D3, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, βιταμίνη Κ2 και ω-3 λιπαρά οξέα©
Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε διεθνή ανησυχία και ανάγκασε τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  να κηρυχθεί διεθνώς  έκτακτη ανάγκη

Τα υποστηριζόμενα επιστημονικά οφέλη για την υγεία της βιταμίνης K2©
Η βιταμίνη Κ είναι μια απαραίτητη βιοδραστική χημική  ένωση που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του σώματος. Η βιταμίνη Κ μπορεί να υπάρχει σε διάφορες ισομορφές, που διακρίνονται από δύο κύριες

Η ευεργετική δράση της συμπληρωματικής λήψης κιτρικού και ταυρικού μαγνησίου στη συμπτωματολογία της ιδιοπαθούς πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς©
Η ιδιοπαθής πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας  αναφέρεται στη συστολική μετατόπιση της μιας  ή και των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς βαλβίδας προς τον αριστερό κόλπο της καρδιάς, με ή χωρίς ανεπάρκεια της μιτροειδούς. 

Το μαγνήσιο ως παράγοντας αντιγήρανσης, υγείας και πρόληψης ασθενειών©
Το ιχνοστοιχείο  του μαγνησίου (Mg) είναι ένα δισθενές ενδοκυτταρικό κατιόν που υπάρχει σε αφθονία στο ανθρώπινο κύτταρο και το δεύτερο κατιόν μετά το κάλιο (Κ).

Η συνδυασμένη συμπληρωματική χορήγηση ταυρικού και κιτρικού μαγνησίου (Μagnigkel) μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της υπέρτασης©
Η ανθρώπινη ιδιοπαθής υπέρταση είναι μια σύνθετη  πολυπαραγοντική κατάσταση της αρτηριακής πίεσης που βρίσκεται  υπό πολυγονιδιακό έλεγχο. Αν και η ακριβής αιτιολογία της ιδιοπαθούς υπέρτασης είναι

Οι κίνδυνοι από την κακή ποιότητα του ύπνου©
Ο κακός ύπνος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, οι νόσοι του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος,  η άνοια, ο καρκίνος, η παχυσαρκία και το στρες με επακόλουθο τη μείωση του προσδόκιμου χρόνου ζωής.

Η ευεργετική δράση του μαγνησίου, της L- θεανίνης, μελατονίης και βιταμίνης Β12 στα άτομα με αϋπνίες©
Τo μαγνήσιο είναι πολύτιμο για την αποκατάσταση της ποιότητας του ύπνου. Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο μπορεί να

Η έλλειψη μαγνησίου αποτελεί παράγοντα κινδύνου πρόκλησης πολλών ασθενειών©
Το μαγνήσιο είναι το όγδοο κατά σειράν παρουσίας , πιο  κοινό στοιχείο στον φλοιό της Γης και συνδέεται κυρίως σε κοιτάσματα ορυκτών, για παράδειγμα ως μαγνησίτης (ανθρακικό μαγνήσιο) και δολομίτης. 

H αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης με τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου, βιταμίνης D3, βιταμίνης Κ2 και μαγνησίου©
Ο ρόλος του ασβεστίου, βιταμίνης D3, βιταμίνης Κ2 και του μαγνησίου στο μεταβολισμό των οστών Η οστεοπόρωση ορίζεται ως μια προοδευτικά εξελισσόμενη συστηματική σκελετική

Ο φαύλος κύκλος της έλλειψης μαγνησίου και του στρες©
Η έλλειψη μαγνησίου και το στρες είναι και οι δύο συνηθισμένες καταστάσεις στον γενικό πληθυσμό, οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου, εφόσον διαρκούν μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων υγείας. 

Ο ρόλος του μαγνησίου στην παθογένεση των διαταραχών του μεταβολισμού και του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος©
Το μαγνήσιο (Mg) είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον  ανθρώπινο οργανισμό που συμμετέχει στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών λειτουργιών. 

Η αντιυπερτασική δράση του μαγνησίου©
Η υπέρταση είναι μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία λόγω του υψηλού επιπολασμού της και της ισχυρής συσχέτισής της με καρδιαγγειακά νοσήματα και πρόωρο θάνατο. 

Νυχτερινές κράμπες των ποδιών©
Οι νυχτερινές κράμπες στα πόδια είναι επώδυνες, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και διαρκούν κατά μέσον όρο εννέα λεπτά ανά επεισόδιο.

To μαγνήσιο είναι πολύτιμο για την αποκατάσταση της ποιότητας του ύπνου©
Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι, το μαγνήσιο  παίζει σημαντικό ρόλο και στη ρύθμιση  του ύπνου.


Δείτε όλα τα άρθρα »


  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του zinc.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.